check:pick

Ispravlja greške skeniranja u prodajnom objektu.

Scan & Go PRISTUP OMOGUĆava greške pri skeniranju

Scan & Go koncept ponude je odličan za kupce i u skladu su sa modernim vremenima. S druge strane, dolazi do pojave mnogobrojnih grešaka prilikom skeniranja.

Naša analiza podataka pokazuje da skoro 40% svih Scan & Go transakcija sadrži najmanje jedan pogrešno skeniran artikal. Štaviše, znamo da što je veća Scan & Go korpa to je veća i mogućnost greške prilikom skeniranja. Naše pametne kamere pomažu da greške prilikom skeniranja u prodajnom objektu budu ispravljene i da imate tačan uvid u vaše zalihe.

RJEŠENJE

Kako check:pick funkcioniše

PREPOZNAVANJE

Naša pametna kamera prepoznaje artikle sa polica koje su kupci odabrali i stavili u svoju korpu.

POREĐENJE

Naš A.I. poredi artikle koje je kupac odabrao i stavio u korpu sa podacima skeniranja.

ISPRAVLJANJE

Ako kupac ne skenira ili ne unese kod artikla, naš A.I. sistem podsjeća kupca da ispravi skenirano stanje korpe, te istovremeno obavještava prodavača.

check:pick vam pomaže u održavanju Scan & Go korpe u ispravnom stanju.

PREDNOSTI

Prednosti korištenja check:pick

KUPAC

Manje grešaka.
Manje stresa.

TRGOVINA

Veći profit.
Tačno i ažurno stanje zaliha.

OSOBLJE

Manje intervencija.
Manje nadgledanja.

KARAKTERISTIKE

Jedinstvene karakteristike check:pick

  • Sistem radi za svaki proizvod i svaku policu.
  • Nisu potrebni senzori za police niti elektronski nadzor artikala.
  • Radi za sve vrste naplate.
  • Integriše se sa vašim POS terminalom.
  • Radi u realnom vremenu, ali i van internet mreže.
  • Štiti podatke vaših kupaca.